Gemeente

Cecado wil graag bijdragen aan een duurzame wereld, maar zeker ook op lokaal niveau. De gemeenteraad en -bestuur stellen een duurzaamheidsbeleid op, dat de burgers en de bedrijven in staat stelt hun bijdrage te leveren aan een Duurzame Ontwikkeling. In deze heeft de lokale overheid in haar eigen functioneren een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam handelen, zoals duurzaam bouwen, energiemaatregelen voor eigen gebouwen, een duurzaam aanbestedingsbeleid en inkoop, gescheiden afvalinzameling.

Cecado heeft een aantal masterclasses ontwikkeld, waarmee raadsleden en wethouders, maar ook ambtenaren een gemeenschappelijke kennisbasis rondom duurzaamheids thema’s kunnen opbouwen. Gemeenschappelijke kennis voorkomt begripsverwarring en draagt bij aan gedegen besluitvorming rond duurzaamheidsthema’s.

Cecado is een educatief centrum op gebied van Duurzame Ontwikkeling en levert scholing op maat voor het primair- en voortgezet onderwijs en voor de gemeente.

info@cecado.nl