Gemeente

Cecado wil graag bijdragen aan een duurzame wereld, maar zeker ook op lokaal niveau. De gemeenteraad en -bestuur stellen een duurzaamheidsbeleid op, dat de burgers en de bedrijven in staat stelt hun bijdrage te leveren aan een Duurzame Ontwikkeling. In deze heeft de lokale overheid in haar eigen functioneren een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam handelen, zoals duurzaam bouwen, energiemaatregelen voor eigen gebouwen, een duurzaam aanbestedingsbeleid en inkoop, gescheiden afvalinzameling.

Cecado heeft een aantal masterclasses ontwikkeld, waarmee raadsleden en wethouders, maar ook ambtenaren een gemeenschappelijke kennisbasis rondom duurzaamheids thema’s kunnen opbouwen. Gemeenschappelijke kennis voorkomt begripsverwarring en draagt bij aan gedegen besluitvorming rond duurzaamheidsthema’s.

In de masterclass wordt op fundamentele wijze het thema Duurzame Ontwikkeling ingevuld, waarbij de samenhang tussen de 3 domeinen, sociaal, ecologisch en economisch (tripleP-model) wordt getoond. Voor het handelingsperspectief voor burgers worden de verschillende rollen in de drie domeinen van de samenleving getoond.

Naast de persoonlijke verrijking, is het ontdekken van deze rollen, het redeneren vanuit de burger een extra dimensie aan de dagelijkse praktijk. Dit tripleP-model wordt overigens ook gebruikt voor de beoordeling van de Nederlandse gemeenten voor wat betreft de mate waarin zij duurzaam zijn en handelen.

Cecado biedt maatwerk aan en adviseert gemeenten om de masterclasses zoveel mogelijk af te stemmen naar de lokale situatie. Informeer naar de mogelijkheden.
In 2050 heeft, volgens het kabinet, Nederland de economie circulair georganiseerd. Wat dat betekent voor een gemeente staat centraal in de vergelijkbare masterclass “Circulaire Economie”. In de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de verschillende alternatieve vormen van CE en de mogelijkheden voor de gemeente aan deze stevige verandering bij te dragen. Deze masterclass heeft een meer verdiepend karakter m.b.t. Duurzame Ontwikkeling.

Cecado biedt maatwerk aan en adviseert gemeenten om de masterclasses zoveel mogelijk af te stemmen naar de lokale situatie. Informeer naar de mogelijkheden.
In deze 2-delige masterclass wordt de verbinding gelegd tussen Duurzame Ontwikkeling en wat dit betekent voor het geluk van de inwoners. Op welke wijze heeft de gemeente invloed op de gelukbeleving van haar burgers? De aandacht vanuit gemeenten wat betreft het fenomeen “gelukkige” burger (gemeenten Schagen en Roerdalen zijn 2 voorbeelden) neemt toe. Onbedoeld en onbewust bestaat de relatie tussen gemeente en inwoner wat betreft zijn gelukbeleving en wordt in de masterclass zichtbaar gemaakt.

Cecado biedt maatwerk aan en adviseert gemeenten naar de mogelijkheden om de masterclasses zoveel mogelijk af te stemmen naar de lokale situatie. Informeer naar de mogelijkheden.

Cecado is een educatief centrum op gebied van Duurzame Ontwikkeling en levert scholing op maat voor het primair- en voortgezet onderwijs en voor de gemeente.

info@cecado.nl