Primair onderwijs

“De toekomst is aan de jeugd” geeft ook meteen de opdracht aan van het onderwijs, ook het primair onderwijs. De leerling van nu is de toekomstige werknemer, die zal bijdragen aan een duurzame wereld. Om de leerling hier goed op voor te bereiden, zullen we naast rekenen, lezen en schrijven, het onderwijsprogramma rond de zaakvakken zo inrichten dat het toekomstige burgerschap een duurzaam burgerschap wordt voor de leerlingen. Duurzame ontwikkeling is momenteel actueel, zie hiervoor klimaatverandering, energietransitie, biodiversiteitsverlies, armoede, migratie etc., waar onze leerlingen in de toekomst mee te maken gaan krijgen. Het onderwijs, ook primair onderwijs, heeft de opdracht om hier werk van te maken.

Docent
Management
Inhoud
In de cursus "Nascholing Coördinator Duurzame Ontwikkeling in het Primair Onderwijs" staan 3 aspecten centraal: de inhoudelijke scholing rond Duurzame Ontwikkeling; het ruimtelijke aspect, zoals het schoolgebouw, schoolplein en wijk; en derde is de organisatorische rol over hoe het onderwijs rond Duurzame Ontwikkeling te realiseren.

Cursusdoelen
Het doel van de cursus is het inzicht te geven in de samenhang tussen het sociale, economische en ecologische domein, naast de verschillende maatschappelijke rollen waar vanuit een bijdrage kan worden geleverd aan Duurzame Ontwikkeling (DO).
Het aanreiken van kennis en inzicht inde mogelijkheden om schoolgebouw en schoolplein te vergroenen. Bovendien bent u in staat om een onderwijsvisie en strategie te formuleren, waarbij in samenspraak met docententeams een onderwijsplan te ontwikkelen. Tevens bent u de verbinding tussen school en externe partners.

Doelstellingen
In de laatste bijeenkomst presenteert u een concept-plan van aanpak, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze uw school het thema Duurzame Ontwikkeling integreert in het beleid en onderwijsprogramma van uw school.

Programma
Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten, waarbij gestart wordt met het inhoudelijke deel rond DO (2), vervolgens worden schoolgebouw en plein verder uitgewerkt (1) en wordt aandacht besteed aan de organisatorische en beleidsmatige aspecten binnen de schoolorganisatie. De laatste bijeenkomst staan de presentatie (en discussie) door de deelnemers van hun conceptplannen rond DO centraal.

Wat kun je verwachten?
De cursus wordt verzorgd door experts op het gebied van Duurzame Ontwikkeling, zowel inhoudelijk als in de fysieke toepassing. U krijgt de meest actuele stand van zaken m.b.t onderwijsinhoud als mede de technische en organisatorische aspecten van Duurzame Ontwikkeling op uw school.

NaamNascholing Coördinator Duurzame Ontwikkeling in het Primair Onderwijs
DoelgroepDocent primair onderwijs
StartMeerdere startmomenten in het jaar mogelijk
Omvang5 dagdelen van 3 uur
DagWoensdag
Tijd15.00-18.00
LocatieRotterdam, in overleg met deelnemers alternatieve locatie mogelijk
Studiebelasting25 uur
Aantal deelnemersMinimaal 6, maximaal 12
In companyIn overleg
Investering800 Euro per deelnemer
LiteratuurVerzameling van artikelen in de vorm een handout
TrainersGerard Reitsma, Bram Wondergem en gastdocenten
De Commissie Schnabel noemt in haar advies Onderwijs 2032, Duurzame Ontwikkeling als belangrijk aandachtpunt binnen het toekomstige onderwijs. Kennisontwikkeling, maatschappelijke toerusting en persoonsvorming komen in dit grote aandachtsveld volledig aan bod.

Uiteraard zijn veel scholen op hun eigen wijze met het thema duurzaamheid bezig: via de lesmethoden van Natuur en Techniek, via aanprekende projecten over bijvoorbeeld zwerfafval, plastic soep of Beleef de Lente of met de realisatie van een groen schoolplein of een duurzaam gebouwd schoolgebouw. De ervaring heeft geleerd, dat, wil je op school een nieuwe weg inslaan met Duurzame Ontwikkeling, je enthousiaste “aanjagers”, bevlogen coördinatoren dus nodig hebt om de vaart erin te krijgen en te houden.

Samen met Duurzame Ontwikkeling bezig zijn, geeft een mooi gezamenlijk doel, waarbij nieuwe, positieve energie kan vrijkomen. Voor een schoolteam, maar ook voor vertegenwoordigers van verschillende scholen binnen een schoolbestuur. Samen aan duurzaamheid werken, “best practices” uit te wisselen en elkaar te enthousiasmeren, zijn buitengewoon krachtige middelen om een professionele verbondenheid te ontwikkelen.

Cecado kan u adviseren over de mogelijkheden en het ontwikkelen van een visie en de implementatie daarvan tot duurzame school. Dit geldt tevens voor het schoolbestuurlijk niveau: een visie en missie vastleggen en vervolgens de uitwerking adequaat faciliteren op schoolniveau. Cecado kan een op maat gesneden scholing over duurzaamheid voor schoolteams en schoolbesturen aanbieden.

Cecado is een educatief centrum op gebied van Duurzame Ontwikkeling en levert scholing op maat voor het primair- en voortgezet onderwijs en voor de gemeente.

info@cecado.nl