Primair onderwijs

“De toekomst is aan de jeugd” geeft ook meteen de opdracht aan van het onderwijs, ook het primair onderwijs. De leerling van nu is de toekomstige werknemer, die zal bijdragen aan een duurzame wereld. Om de leerling hier goed op voor te bereiden, zullen we naast rekenen, lezen en schrijven, het onderwijsprogramma rond de zaakvakken zo inrichten dat het toekomstige burgerschap een duurzaam burgerschap wordt voor de leerlingen. Duurzame ontwikkeling is momenteel actueel, zie hiervoor klimaatverandering, energietransitie, biodiversiteitsverlies, armoede, migratie etc., waar onze leerlingen in de toekomst mee te maken gaan krijgen. Het onderwijs, ook primair onderwijs, heeft de opdracht om hier werk van te maken.

Inhoud
In de cursus "Nascholing Coördinator Duurzame Ontwikkeling in het Primair Onderwijs" staan 3 aspecten centraal: de inhoudelijke scholing rond Duurzame Ontwikkeling; het ruimtelijke aspect, zoals het schoolgebouw, schoolplein en wijk; en derde is de organisatorische rol over hoe het onderwijs rond Duurzame Ontwikkeling te realiseren.

Cursusdoelen
Het doel van de cursus is het inzicht te geven in de samenhang tussen het sociale, economische en ecologische domein, naast de verschillende maatschappelijke rollen waar vanuit een bijdrage kan worden geleverd aan Duurzame Ontwikkeling (DO).
Het aanreiken van kennis en inzicht inde mogelijkheden om schoolgebouw en schoolplein te vergroenen. Bovendien bent u in staat om een onderwijsvisie en strategie te formuleren, waarbij in samenspraak met docententeams een onderwijsplan te ontwikkelen. Tevens bent u de verbinding tussen school en externe partners.

Doelstellingen
In de laatste bijeenkomst presenteert u een concept-plan van aanpak, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze uw school het thema Duurzame Ontwikkeling integreert in het beleid en onderwijsprogramma van uw school.

Programma
Het programma bestaat uit 4 bijeenkomsten, waarbij gestart wordt met het inhoudelijke deel rond DO (1), vervolgens worden schoolgebouw en plein verder uitgewerkt (2) en wordt aandacht besteed aan de organisatorische en beleidsmatige aspecten binnen de schoolorganisatie (3). De laatste bijeenkomst staan de presentatie (en discussie) door de deelnemers van hun conceptplannen rond DO centraal (4).

Wat kun je verwachten?
De cursus wordt verzorgd door experts op het gebied van Duurzame Ontwikkeling, zowel inhoudelijk als in de fysieke toepassing. U krijgt de meest actuele stand van zaken m.b.t onderwijsinhoud als mede de technische en organisatorische aspecten van Duurzame Ontwikkeling op uw school.

NaamNascholing Coördinator Duurzame Ontwikkeling in het Primair Onderwijs
DoelgroepDocent primair onderwijs
StartMeerdere startmomenten in het jaar mogelijk
Omvang4 dagdelen van 3 uur
DagWoensdag
Tijd15.00-18.00
LocatieRotterdam, in overleg met deelnemers alternatieve locatie mogelijk
Studiebelasting25 uur
Aantal deelnemersMinimaal 6, maximaal 12
In companyIn overleg
Investering600 Euro per deelnemer
LiteratuurDuurzame ontwikkeling-een inleiding
TrainersGerard Reitsma, Bram Wondergem en gastdocenten

Cecado is een educatief centrum op gebied van Duurzame Ontwikkeling en levert scholing op maat voor het primair- en voortgezet onderwijs en voor de gemeente.

info@cecado.nl