Voortgezet onderwijs

“De toekomst is aan de jeugd” geeft ook meteen de opgave aan van het onderwijs. De leerling van nu is de toekomstige werknemer, die zal bijdragen aan een duurzame wereld. Om de leerlingen hier goed op voor te bereiden wordt verwacht dat het onderwijsprogramma zo wordt ingericht dat het toekomstige burgerschap een duurzaam burgerschap wordt . Duurzame ontwikkeling is momenteel actueel,zoals klimaatverandering, energietransitie, biodiversiteitsverlies, armoede, migratie etc., waar onze leerlingen in de toekomst mee te maken gaan krijgen. Het voorgezet onderwijs heeft de opdracht om hier werk van te maken.

Inhoud
De cursus “bijscholing Vakoverstijgende Educatie in Duurzame Ontwikkeling voor het Voortgezet Onderwijs” geeft inzicht in de kernvraagstukken van Duurzame Ontwikkeling; de oplossingen die beschikbaar zijn voor de samenleving en de verschillende bijdragen die ieder individueel kan leveren aan dit proces.

Cursusdoelen
Na het voltooien van de cursus heeft u inzicht in
  • de samenhang tussen het sociale, ecologische en economische domein;
  • de toekomstige maatschappelijke rollen van de leerlingen m.b.t. Duurzame Ontwikkeling;
  • kennis over de bijdrage van het eigen vak binnen het thema Duurzame Ontwikkeling; individuele bijdrage aan vakoverstijgende projecten.
Doelstellingen
Met de cursus wordt beoogd dat de docent zijn eigen onderwijsprogramma kan actualiseren en maatschappelijk relevanter kan aanbieden oftewel meer aansluiten bij het concept-contextmethode om meer betekenis te geven aan het onderwijsresultaat. Duurzame Ontwikkeling raakt de persoonsvorming, alsmede de maatschappelijke toerusting van de leerlingen, waarbij zij waarden( “people,planet en profit” ) kunnen afwegen en hun handelingsperspectieven kunnen oefenen.

Programma
Het programma is ingericht met de leerlijn Duurzame Ontwikkeling; de leerlijn is gebaseerd op het triple-P model. Verder wordt vanuit het hoofd-handen-hart model gewerkt en op de verschillende niveau’s : van het individuele tot aan het mondiale niveau.

Wat kun je verwachten?
Gepassioneerde docenten, die erg maatschappelijk betrokken zijn en je meenemen in een uitdagend verhaal. Een verhaal dat kansen biedt voor de individuele vorming van de deelnemer, maar ook professioneel ingezet kan worden om onderwijs “met elkaar” op een school aan te bieden. Het verrassende element is uw persoonlijke ontwikkeling van onbewust naar bewust bekwaam m.b.t Duurzame Ontwikkeling.

NaamBijscholing Vakoverstijgende Educatie in Duurzame Ontwikkeling voor het Voortgezet Onderwijs
DoelgroepDocenten voorgezet onderwijs
StartMeerdere startmomenten in het jaar mogelijk
Omvang4 dagdelen van 2 uur
DagWoensdag, donderdag of vrijdag
Tijd15.30-17.30
LocatieRotterdam, in overleg met deelnemers alternatieve locatie mogelijk
Studiebelasting16 uur
Aantal deelnemersMaximaal 12
In companyIn overleg
Investering300 Euro per deelnemer
LiteratuurDuurzame ontwikkeling-een inleiding
TrainersBram Wondergem en gastdocenten

Cecado is een educatief centrum op gebied van Duurzame Ontwikkeling en levert scholing op maat voor het primair- en voortgezet onderwijs en voor de gemeente.

info@cecado.nl